SENASTE NYTT
  Senaste uppdateringar
  Nyheter läggs upp på vår facebook sida. Där finner ni även förändrade öppettider vid helger, sommar mm. Fortsätt till facebook -->
  Hemsida Veterinär
  Hemsida publicerad för veterinärkliniken, läs mer på www.zootopiavet.se
Produkter för fiskar
Vi har ett begränsat utbud av produkter för fisk såsom foder, lysrör, pumpar och övriga tillbehör.

Fiskfoder
Vi har pellets och flingor i små och stora förpackningar för de vanligaste fiskarna såsom vanliga sällskapsfiskar, ciklider och malar, men även weekendfoder.

Tillbehör
Vi har de nödvändigaste när det gäller tillbehör inne såsom lysrör, doppvärmare, vattenberedningspreparat mm. Om vi inte skulle råka ha just det du söker, prata med oss. Vi kan ta hem på beställning.En hobby som passar alla

Vad behöver man då som nybörjare för att starta ett akvarium? Det viktigaste är förstås själva akvariet. Ju större desto bättre enligt tumregeln: en större vattenmängd tål misstag bättre än ett litet. Till akvariet (t ex 100 l) behövs sedan

- belysningsramp
- doppvärmare
- filter (motordrivet eller luftpumpsdrivet)
- termometer
- algskrapa
- ett par håvar
- bottengrus
- växter
- ev vattenberedningspreparat
- fiskfoder

Och så förstås fiskarna. Det finns förstås massor av andra prylar och preparat att köpa. Vi har ett begränsat utbud på fisktillbehör/akvarium, om vi inte skulle ha just det du söker, prata med oss. Vi kan ta hem på beställning.

Att tänka på
När ett akvarium inreds för första gången kan man tillsätta ett vattenberedningspreparat.
Ett annat lika bra sätt är att låta akvariet stå en vecka med vatten och inredning (som grus, växter och övriga dekorationer, pump, belysning och värme igång) innan fiskarna sätts i.

Skötselråd - Akvarium

Vänja in fiskarna
Nya fiskar bör vänjas in genom att plastpåsen, eller vad man nu har fraktat den i för behållare, får flyta 15 - 30 min i akvariet. Under tiden kan man då och då hälla i ett par kaffekoppar av den egna vattnet i påsen. På så sätt får vattnet i påsen samma temperatur som akvarievattnet och fisken vänjs på ett skonsamt sätt vid de värden som råden i dess blivande hem.

En gång om året
De vattenbyten som därefter ska göras är tämligen ringa. Det handlar om en fjärdedel till en tredjedel ungefär en gång i månaden. Det här med delvattenbytena ska dock anpassas till de fiskar man har och hur många de är och hur mycket avfallsprodukter de producerar. Ibland kan det alltså bli nödvändigt att göra delvattenbyten oftare, till exempel om man har många fiskar i ett litet akvarium, eller om man har fiskar som smutsar ned mycket, eller om det handlar om ett lekakvarium. Hur ofta delvattenbytena ska göras lär man sig efter en tid. Tänk också på att det inte är bra att byta för mycket vatten för ofta!

Sköts sedan akvariet på rätt sätt behöver någon totalrengöring inte göras oftare än kanske en gång om året, ibland inte ens så ofta. Sköts akvariet minutiöst, så behöver man i princip aldrig göra något totalrengöring.

I övrigt handlar den dagliga skötseln om att utfodra fiskarna, kontrollera att allt står rätt till med dem och ibland gallra bland växterna. Det är sällan fiskar i ett välskött akvarium drabbas av sjukdomar. Ibland kan de dock komma in med nyinköpt fisk. Genom att dagligen studera sina fiskar upptäcker man snabbt om något är galet och kan sätta in medicin.

Undernäring
Även växterna kan drabbas av sjukdomar och/eller undernäring. Men även genom att studera dem med jämna mellanrum kan lämpliga åtgärder sättas in om något skulle vara fel.

Ungefär en gång i månaden, t ex i samband med delvattenbytena, kan man kontrollera akvariets filter. Är filtermassan hårt nedsmutsad bör den bytas eller tvättas. Vid de här tillfällena kan också algtillväxten på frontrutan hållas inom rimlig nivå med hjälp av en algskrapa. På övriga rutor kan den sitta kvar som foder till algätande fiskar.

Temperaturen
Man bör kontrollera temperaturen i akvariet regelbundet. Normalt bör den ligga på 24-26 grader, skulle den vara fel så får man justera sin doppvärmare. Kontrollera med din zoo-fackhandel vad som gäller just för dina fiskar.

Även när man reser mycket är akvariet att rekommendera. För kortare resor, t ex över en helg klarar sig fiskarna utmärkt själva. Man kan förse det med en timer som tänder och släcker belysningen. I övrigt klarar de sig fint utan foder, ty det är så att det är svårt att svälta ihjäl en fisk. Däremot är det ganska enkelt att mata ihjäl dem.

Handlar det om längre resor kan ju den som tar in posten och vattnar krukväxterna också ta på sig att ge fiskarna lite mat då och då.

Sjukdomar
Alla kan ha otur och sjukdomar kan av olika skäl komma in i akvariet, dessvärre finns det ganska gott om sjukdomar som drabbar fiskarna. Men för de flesta finns också bot. För att kunna sätta in rätt åtgärd måste man lära sig att analysera problemet. Vad beror det på? Varför har fiskarna blivit sjuka? Har jag som akvarist gjort fel, eller fick jag med mig sjuka fiskar från butiken?

Det bra att känna till de vanligaste sjukdomarna och att det faktiskt finns bot för dem. Det kan därför vara en god affär att alltid ha ett litet akvarieapotek på hemmaplan för alla eventualiteter.

Den sorts åkommor som är vanligast är parasiter och mögelsvampar, här är några exempel:

- Vita pricksjukan (Ichthyopthirius)
- Oodinium "sammetssjuka"
- Svampangrepp/mögel (Saprolegnia och/eller Achlya)
- Munsvamp - en sjukdom som har sitt upphov i en bakterieinfektion
- Bukvattensot - en smittsam och allvarlig sjukdom

HEMKÖRNING
  Vi har hemkörning i området kring Globen / Johanneshov, Enskede, Bagarmossen, Skarpnäck & Tallkrogen.

  Hemkörningsavgift 49kr.

  Utkörningsdagar
  Tisdagar kl 17.30-19.30

  (Plats reserveras i första hand till riskgrupp - Covid19)
VETERINÄRKLINIK
  Veterinärkliniken har öppet
  5 dagar i veckan. Mer information hittar du under länken Veterinär.

  Vi saluför Eukanubas, Hill's, Specific, Royal Canin's veterinärfoder.